Frans Hals

De schilder Frans Hals, 1582-1666

Het leven van Frans Hals
Frans Hals werd in 1582 geboren als zoon van een lakenkoopman. Het Zuid-Nederlandse gezin verhuisde rond 1586 naar Haarlem. Tot 1603 was de schilder Frans Hals een leerling van Carel van Mander, waarna hij in 1610 lid werd van het Sint-Lucasgilde. Zijn vroegst erkende werk dateert uit 1611. Echter moet hij al veel eerder volleerd zijn geweest.

In 1616 reisde hij naar Antwerpen om daar het werk van Rubens Antoon van Dyck te bestuderen. Van 1612 tot 1624 diende Frans Hals in de plaatselijke schutterij, waar de reguliere diensttijd normaal twee jaar was. Frans Hals schilderde zijn eerste schuttersstuk in 1616 en zijn laatste in 1639.

Hals trouwde tweemaal en heeft vijftien kinderen laten dopen, waarvan hij vijf of zes zonen tot schilder heeft opgeleid. Rond 1615 verkeerde Frans Hals in dusdanige financiële moeilijkheden, wat ervoor zorgde dat de armoede hem zijn hele leven zou achtervolgen.

Frans Hals overleed op ongeveer 84-jarige leeftijd en ligt begraven in de oude Sint-Bavokerk aan de Grote Markt in Haarlem. In 1900 werd er in het Haarlemse Florapark een standbeeld voor Hals opgericht en in 1968 werd hij in de serie ‘erflaters’ afgebeeld op het 10 gulden bankbiljet.

Het werk van Frans 
Frans Hals staat bekend om zijn uitbundige stijl en zijn zwierige, losse penseelvoering en intieme, raadselachtige dramatiek. Zijn meesterwerken bestaan veelal uit verschillende lagen. Frans Hals had durf en virtuositeit. Hij schilderde zijn modellen niet doods, wat hem onderscheidt van zijn tijdgenoten, die dat in hun nauwkeurigheid vaak wel deden

Een meesterwerk?
Wil je een indrukwekkend meesterwerk van Frans Hals aan je muur? Bekijk zijn schilderijen en kies jouw favoriete schilderij in de gewenste maat.